0:00
0:00

اصطلاحات و لغات مرتبط با سبک زندگی

اطلاعات فایل

اصلاحات و لغات مرتبط با سبک زندگی

✅Social connections

روابط اجتماعی


✅Quality of life

کیفیت زندگی


✅Live life to the fullest

با تمام وجود زندگی کردن


✅Routines and habits

روزمره و عادتها


✅Mindfulness and meditation

حضور ذهن / مراقبه


✅Stress management

مدیریت استرس


✅Stay active

فعال ماندن


✅Self-care

مراقبت از خود


✅Embrace change

در اغوش گرفتن تغییرات


✅Pursue passions

دنبال کردن علایق


✅Financial well-being

رفاه مالی


✅Minimalism

ساده زیستی


✅Digital detox

سم زدایی دیجیتالی


✅Workout routine

روتین تمرینی


✅Time management

مدیریت زمان


✅Personal growth

رشد فردی


✅Quality sleep

خواب باکیفیت


✅Meaningful experiences

تجارب معنادار و به یادماندنی


✅Work towards dreams

در جهت رویاها کار کردن


✅Gratitude practice

تمرین شکرگزاری

0:00
0:00

لغات و اصطلاحات مرتبط با کار

اطلاعات فایل

لغات و اصطلاحات مرتبط با کار

✅Hard work

سخت کوشی

✅Workload

حجم کاری

✅Meet deadlines

به موقع تحویل دادن پروژه

✅Work overtime

اضافه کاری

✅Teamwork

کار تیمی

✅Take on a project

پذیرفتن پروژه

✅Clock in/out

ساعت ورود و خروج زدن

✅Job satisfaction

رضایت شغلی

✅Career advancement

پیشرفت شغلی

✅Work-life balance

ایجاد تعادل بین زندگی و کار

✅On the job

حین کار

✅Work under pressure

کار تحت فشار و استرس

✅Promotion

ترفیع

✅Hitting targets

به هدف رسیدن

✅Colleague

همکار

✅Take time off

مرخصی گرفتن

✅Networking

ایجاد ارتباط با دیگران

✅Job interview

مصاحبه شغلی

✅Remote work

دور کاری

✅Stressful job

شغل استرس زا

0:00
0:00

لغات و اصطلاحات مرتبط با گشت و گذار

اطلاعات فایل

لغات و اصطلاحات مرتبط با گشت و گذار

✅ sightseeing

گشت و گذار در قالب تور

✅Take a tour

با تور سیاحت کردن

✅Tourist attractions

جاذبه های گردشگری

✅Landmarks

مکانهای دیدنی

✅Capture the moment

ثبت لحظات

✅Breathtaking views

مناظر نفس گیر

✅Scenic route

مسیر تماشایی

✅Cultural heritage

میراث فرهنگی

✅Explore the sights

کاوش در مناظر

✅Iconic landmarks

نشانه های نمادین

✅Admire the scenery

لذت بردن از

✅Immerse in culture

غوطه ور شدن در فرهنگ

✅City skyline

خط افق شهر

✅Guided excursion

گشت و گذار با تور

✅picturesque silhouette

هاله تماشایی

✅Wander around

پرسه زنی / گشت زنی

✅Cultural experience

تجربه فرهنگی

✅Tourist hotspot

کانون توریسی

✅Panoramic view

نمای سرتاسری / منظره وسیع

✅Landmark architecture

معماری شاخص

✅Scenic beauty

زیبایی تماشایی /دیدنی

0:00
0:00

لغات و کالوکیشنهای مرتبط با پول

اطلاعات فایل

لغات و کالوکیشنهای مرتبط با پول

✅Earn money

کسب درامد


✅Save money

پس انداز پول


✅Spend money

پول خرج کردن


✅Make money

پول دراوردن


✅Invest money

سرمایه گذاری کردن


✅Borrow money

پول قرض کردن


✅Pay off debt

پرداخت بدهی


✅Lose money

پول از دست دادن


✅Live within your means

به اندازه در امد خرج کردن


✅Break even 

یر به یر شدن


✅Financial independence 

استقلال مالی


✅Bottom line

ختم کلام


✅Rainy day fund

سرمایه روز مبادا


✅Money talks

پول حرف اول و اخرو میزنه


✅Tighten your belt

حساب دخل و خرج رو داشتن


✅Make ends meet

به زور به سرماه رسوندن


✅Cash flow

گردش مالی


✅Live paycheck to paycheck 

به سختی زندگی کردن


✅Waste money 

هدر دادن پول


0:00
0:00

لغات و کالوکیشنهای بانکی

اطلاعات فایل

لغات و کالوکیشنهای بانکی


✅Savings account:

حساب پس انداز


✅Current account:

✅Checking account

حساب جاری


✅Deposit money:

واریز کردن پول


✅Withdraw money:

برداشت کردن پول


✅Account balance:

موجودی حساب


✅Bank statement:

صورتحساب بانکی


✅Transaction history:

تاریخچه تراکنش


✅Interest rate:

نرخ بهره


✅Joint account:

حساب مشترک


✅Online banking:

بانکداری آنلاین


✅Bank branch:

شعبه بانک


✅Mortgage:

وام خانه


✅Collateral:

وثیقه


✅Loan application:

درخواست وام


✅Loan approval:

تایید وام


✅Loan repayment:

بازپرداخت وام


0:00
0:00

کاملترین لیست موارد استفاده The

اطلاعات فایل

Theکاملترین لیست موارد استفاده

✅ sightseeing

گشت و گذار در قالب تور

✅Take a tour

با تور سیاحت کردن

✅Tourist attractions

جاذبه های گردشگری

✅Landmarks

مکانهای دیدنی

✅Capture the moment

ثبت لحظات

✅Breathtaking views

مناظر نفس گیر

✅Scenic route

مسیر تماشایی

✅Cultural heritage

میراث فرهنگی

✅Explore the sights

کاوش در مناظر

✅Iconic landmarks

نشانه های نمادین

✅Admire the scenery

لذت بردن از

✅Immerse in culture

غوطه ور شدن در فرهنگ

✅City skyline

خط افق شهر

✅Guided excursion

گشت و گذار با تور

✅picturesque silhouette

هاله تماشایی

✅Wander around

پرسه زنی / گشت زنی

✅Cultural experience

تجربه فرهنگی

✅Tourist hotspot

کانون توریسی

✅Panoramic view

نمای سرتاسری / منظره وسیع

✅Landmark architecture

معماری شاخص

✅Scenic beauty

زیبایی تماشایی /دیدنی