0
(0)

نحوه ی بیان دوست داشتن

I like…
I love…
I enjoy…
I adore…
I ‘m crazy about…
I’m mad about…
I’m keen on…

مثالها

I like dogs.

I love cooking.

I enjoy playing football.

I’m crazy about pizza.

I’m fond of rock music.

Do you like tennis? Yes, I do.

نحوه بیان تنفر

I don’t like…
I dislike…
I hate…
I can’t bear…
I can’t stand…

مثالها

I don’t like him.

I can’t stand these people.

I can’t stand this smell.

I don’t like washing dishes.

I hate going to the dentist.

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.