0
(0)

مثالها

I’m thinking about moving to a new house.

I’m thinking about taking a science course.

I’m thinking about getting a divorce.

گفتگو

A: What are you going to have for breakfast?

B: I’m thinking about having some eggs.

A: That sounds good. Can you make some for me too?

B: Sure. How many do you want?

A: I think I’ll have two eggs.

B: OK. Two eggs are coming right up.


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.