0
(0)

مثالها

I’ll let you know when I’m leaving for Beijing.

I’ll let you know if I can make it for dinner.

I’ll let you know if I get bored.

I’ll let you know when I get hungry.

گفتگو

A: Are you coming to dinner tonight?

B: I don’t know. I have to work late tonight.

A: When will you know for sure?

B: I’ll let you know this afternoon if I can make it for dinner tonight.

A: What time this afternoon?

B: I’ll give you a call around 3:00.


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.