مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

کتاب برای مدرسین زبان

خرید کتاب برای معلمین زبان انگلیسی

اطلاع از برترین محتواهای آموزشی با کتاب های مخصوص معلمان زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی به کسانی که زبان اول آن ها، زبانی غیر از انگلیسی است، یکی از رشته های تحصیلی در دانشگاه های داخل و خارج کشور است. اهمیت شیوه های آموزشی در تدریس زبان تا جایی است که گروه هایی که کتاب های آموزشی زبان انگلیسی را تألیف می کنند همواره کتاب های مخصوص معلمان زبان انگلیسی را هم در کنار آن ها ارائه می¬دهند. این کتاب ها شامل دستورالعمل هایی برای شروع تدریس، سوال و جواب از زبان آموزان و اهداف درس و راهکارهایی برای تدریس بهتر آن ها می باشد. حتی این کتاب ها برای فعالیت های مازاد بر کلاس و بنا به نیاز و علاقه دانش آموزان نیز پیشنهادهایی را می دهند. اگر شما در آموزشگاهی مشغول به تدریس باشید معمولا کتاب های مخصوص معلمان زبان انگلیسی به شما داده می شود ولی بسیاری از معلمان دوست دارند اطلاعات بیشتری درباره شیوه های تدریس زبان داشته باشند. مجلاتی چون ELT هستند که مقالات تخصصی در این زمینه ارائه می دهند و کتاب های بسیاری تألیف شده اند که می توانند کمک حال معلمان باشند.
کتاب های مخصوص معلمان زبان انگلیسی، شیوه های پویا و جدید را در آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم یاد می دهد.
 

کتاب های تدریس زبان

شیوه های تدریس زبان برای گروه های سنی متفاوت است و همینطور ممکن است شما ترجیح بدهید الگوهای خاصی را در کلاستان پیاده کنید. برای آنکه با این شیوه ها و نکات مثبت و منفی شان، ایده های جدید برای یادگیری بهتر و تعامل با زبان آموزان و تشویق آن ها به مشارکت در کلاس آشنا شوید، کتاب های مخصوص معلمان زبان انگلیسی به شما کمک زیادی خواهند کرد. کسانی که می خواهند مدرک بین المللی تدریس زبان TESOL را داشته باشند، نیازمند تهیه کتاب های تدریس زبان هستند.
امر آموزش به دلیل نزدیکی آن با علوم تربیتی از انواع نظریات روان¬شناسانه نیز بهره می برد به همین دلیل کتاب های مخصوص معلمان زبان انگلیسی شامل این دسته از اطلاعات و مسائل تربیتی هم خواهند بود. آشنایی با انواع بخش های شناختی مغز انسان و شیوه های یادگیری فعالانه از مواردی است که در کتاب های تدریس زبان به معلمان آموزش داده خواهد شد.
 

خرید کتاب های مخصوص معلمان زبان انگلیسی

راه های مختلف آموزش زبان انگلیسی مانند آموزش از راه دور، اینترنتی، آموزش غیرمستقیم به کودکان و همچنین اهداف متنوع زبان آموزان برای یادگیری زبان از قبیل مهاجرت، کار، تحصیل در رشته های خاص باعث شده تا کتاب های مخصوص معلمان زبان انگلیسی بسیار متنوع و گسترده باشند. ممکن است شما برای خرید کتاب های تدریس زبان دچار سردرگمی شوید. برای آنکه تصمیم درستی برای انتخاب کتاب های مخصوص معلمان زبان انگلیسی بگیرید باید از خودتان دو سوال کلیدی را بپرسید: اول در چه سطحی به کار تدریس اشتغال دارید؟ دوم دانش آموزان شما چه کسانی هستند؟ برخی از کتاب های تدریس زبان انگلیسی سطوح مختلفی را در بر می گیرند و از ابتدایی تا پیشرفته، با تهیه مجموعه آن ها می توانید کلاس خود را مدیریت کنید.، برخی تنها به شیوه های آموزشی یک مهارت خاص مثل لغت یا شنیداری می پردازند و بعضی نحوه اداره کلی کلاس را آموزش می دهند. مسلما برای یک آموزش با بازده قابل قبول شما نیازمند آگاهی از بسیاری اطلاعات بروز هستید. کتاب های مخصوص معلمان زبان انگلیسی همراه شما در این مسیر هستند.
 

کتاب برای مدرسین زبان