کتابهای زبان شناسی

خرید کتاب زبان شناسی

زبانشناسی مطالعه علمی زبان است.  که شامل تجزیه و تحلیل فرم زبان ، معنی زبان و زبان در متن است.  اولین فعالیت ها در مستندات و شرح زبان به دست  Pāṇiniکه شرح رسمی از زبان سانسکریت را در Aṣṭādhyāyī خود نوشت استارت خورد.
زبان شناسان بطور سنتی زبان انسانی را با مشاهده ی تعامل بین صدا و معنا ، تجزیه و تحلیل می کنند  که مطالعه صداهای گفتاری و غیر گفتاری است و به خصوصیات صوتی و تفسیر آنها می پردازد. از طرف دیگر ، زبان شناسی به چگونگی رمزگذاری روابط بین موجودات ، خصوصیات و سایر جنبه های جهان برای انتقال ، پردازش و اختصاص معنا و همچنین مدیریت و حل ابهام می پردازد.
کتابهای زبان شناسی مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
مقایسه اقلام
مرور محصولات بر اساس...
Essential SSL
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید