کاملترین لیست اشتباهات رایج در انگلیسی لیست مفیدی از اشتباهات رایج (common mistakes) را که ممکن است مرتکب شوید در این پست بیاموزید  : نمونه هایی از 160+ اشتباه گرامری رایج در انگلیسی و نحوه اصلاح آنها. غلط  I have a good news for you. ✅ صحیح:     I have good news for you …

توسط soraghi

What’s your name? اسم تو چیه؟ David. .دیوید Are you married? متاهل هستید؟ No, I ‘ m single. .نه، مجردم How old are you? چند سال داری؟ 25 Are you a student? دانشجو هستی؟ I am. بله “.Am I late?” “No, you’re on time” دیر کردم؟» «نه، به موقع آمدید. “Is your mother at home?” …

توسط soraghi

کاربرد am is are My name is Liza. .نام من لیز است I’m not married. .ازدواج نکرده ام I’m 22. .من ۲۲ ساله ام I’m interested in art. .به هنر علاقه دارم I’m American. .من امریکایی ام I’m from Chicago. .اهل شیکاگو هستم My favorite sports are tennis and swimming. .ورزش های دلخواهم تنیس شناست …

توسط soraghi

زمان – time اغلب وقوع انجام کاری را در “زمان حال” و یا “زمان نزدیک به حال” نشان می دهد. به معنی الان یا همین الان (برای عمل یا کاری که تازه اتفاق افتاده) است. ▶️ I’ll be back in a minute – I’m just changing my shirt. (=”right now”) (من یک دقیقه دیگر بر …

توسط soraghi
1 2 3 18
مشاوره واتساپ