قوانین استفاده از آپاستروفی S در انگلیسی قانون 1 A: از آپاستروفی اس یا همان S مالکیت برای نشان دادن مالکیت استفاده کنید برای نشان دادن مالکیت در اسم مفرد به اسم علامت اپاستروفی به همراه حرف S اضافه کنید : a woman‘s hat یک کلاه زن the boss‘s wife همسر رئیس Mrs. Chang‘s house …

توسط soraghi
1 2 3 9
مشاوره واتساپ