سه روش برای مقایسه ی قیدها در زبان انگلیسی وجود دارد که به تشریح آنها می پردازیم : 1-قیدهای تک سیلابی >> er به انتهای قید اضافه میکنیم: اگر قید ما تک سیلابی بود خیلی ساده به انتهای قید er اضافه میکنیم مثال سریعتر  fast سریع faster سخت hard سخت تر harder بالا high بالاتر …

توسط soraghi

در انگلیسی قیدها در سه جایگاه جمله قرار میگیرند : 1- در ابتدای یک عبارت Front Position Suddenly the phone rang. ناگهان تلفن زن زد Fortunately, nobody was injured. خوشبختانه کسی اسیب ندید Maybe I’ll go for a walk. شاید برم یه قدم بزنم Now I will read a book. الان یه کتاب میخونم perhaps …

توسط soraghi

در این پست به بررسی انواع قیدها در زبان انگلیسی میپردازیم: 1- قید حالت Adverbs of Manner این نوع قیدها حالت انجام اتفاقات را به ما شرح میدهند و معمولا پاسخگوی سوال “چگونه؟” هستند و عمدتا شدت انجام فعل را توصیف میکنند. به مثالهای زیر توجه کنید همگی قید حالت هستند» He speaks slowly. (How …

توسط soraghi

قیدها (adverbs) گستره ی وسیعی از کلمات هستند که ممکن است چگونگی، کجا و زمان انجام یک اتفاق را توصیف کنند، قیود همچنین ممکن است بیانگر نظر گوینده درباره ی یک اتفاق، شدت انجام یک صفت یا یک قید دیگر و یا چندین اتفاق دیگر باشند. تعریف ساده از قیدها: از جمله مهمترین اجزای کلام در …

توسط soraghi
مشاوره واتساپ