💠 استرس در کلمات (word stress) ۱.معمولاً تکیه هر کلمه روی ریشه کلمه است. غالباً در اسمها چون ریشه کلمه در بخش اول می باشد تکیه روی بخش اول است. ✅ ‘doctor ‘paper 2. معمولاً در فعل ها چون ریشه کلمه در بخش دوم است تکیه روی بخش دوم است. ✅ be’gin en’joy 3. اکثر …

توسط soraghi

جملات شرطی از دو شبه جمله تشکیل می شوند؛ شبه جمله شرط (if clause) که از احتمال صحبت می کند و شبه جمله پایه (result clause )که نتیجه را در صورت روی دادن آن اتفاق شرح می دهد. If I’m surfing the Web, I use Google. If I’m surfing the Web,  جمله شرط ( if …

توسط soraghi

افعال مجهول (the passive voice) 💠در جملات معلوم (active)، فاعل به عامل يا کننده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم برای‌ بيان اينکه فاعل چه کاری‌ را انجام دهد استفاده می‌کنيم. به اين مثالها توجه کنيد: The dog chased the cat. (سگ گربه را دنبال کرد) My father built this house …

توسط soraghi

ساختار جمله در انگلیسی تمامی اجزاء کلام در انگلیسی برای ساخت جملات استفاده می شوند. تمامی جملات در انگلیسی شامل دو بخش هستند، فاعل  و فعل (که گزاره هم نامیده میشود) نهاد (فاعل) عبارت است از شخصی یا چیزی که کاری انجام می دهد یا آنچه در جمله توضیح داده می شود. فعل عملی است …

توسط soraghi

چند نوع جمله در انگلیسی داریم؟ انواع جملات در زبان انگلیسی در این قسمت شرح داده می شود، همانند زبان فارسی ما از جملات مختلفی برای اهداف خاص استفاده میکنیم، در زبان انگلیسی 4 نوع جمله وجود دارد، با ما همراه باشید که با انواع مختلف جملات و معنا و مفهوم آنها آشنا شویم : …

توسط soraghi
مشاوره واتساپ