کاملترین لیست اشتباهات رایج در انگلیسی لیست مفیدی از اشتباهات رایج (common mistakes) را که ممکن است مرتکب شوید در این پست بیاموزید  : نمونه هایی از 160+ اشتباه گرامری رایج در انگلیسی و نحوه اصلاح آنها. غلط  I have a good news for you. ✅ صحیح:     I have good news for you …

توسط soraghi