کاملترین قواعد جمع بستن اسامی در انگلیسی الف. اسامی مفرد=singular مثال One dog ب.اسامی جمع =plural مثال Two dogs اما قواعد جمع بستن چیست انرا در 15 مورد بیان می کنیم: 1.افزودن s به اخر اسم مفرد Books 2.اگر آخر اسم مفرد s.sh.ch.x.z باشد درجمع es می گیرد Churches.dishes.buses.boxes 3.اگر اسم مفرد به یکی از …

توسط soraghi

اسامی جمع (collective nouns) همونطوری که از اسمش معلومه به کالکشنی از اسامی اشاره میکنه یعنی مجموعی از افراد، اشیا و … ی سری مثالهای واضحی که همیشه شنیدید رو خدمتتون میگم : family team choir jury committee herd pod ی رمز ساده برای تشخیصشون وجود داره و اونم اینه که داخل این جمله قرار …

توسط soraghi

اسامی ملکی (possessive nouns) همونطور که از معناش پیداست از مالکیت گرفته شده، یعنی شما مالک چیزی هستی، برای اسامی هم به همین صورت تعریف میشه اسامی ملکی مفرد (singular possessives):  برای نشان دادن مالکیت در اسامی مفرد کافیه s’   (آپاستروفی s) رو به انتهای کلمه اضافه کنید همانند : Dog’s collar     sister’s backpack  …

توسط soraghi

اسامی مرکب (compound nouns) از دو یا بیشتر از دو جز یا کلمه ساخته می شوند که هر کدام از این کلمات معنای قسمتی از اسم مرکب را تشکیل میدهند و در ضمن به سه صورت نوشته می شوند مثال میزنم: به صورت یکجا و در یک لغت:        haircut / toothpaste  با …

توسط soraghi

اسامی جمع بی قاعده (Irregular plural nouns) به طریق غیر معمول جمع بسته می شوند و تنها راه یادگیری آنها حفظ کردن و یا استفاده از دیکشنری می باشد: one child ⇒ two children one foot ⇒ two feet one tooth ⇒ two teeth one man ⇒ two men برخی از انها حالت مفرد و …

توسط soraghi