5
(1)

⭕️تفاوت Used to, Be used to و Get used to

اغلب زبان آموزان در مفهوم این سه اصطلاح که بسیار شبیه به یکدیگر هستند دچار سردرگمی می شوند به همین دلیل تصمیم گرفتیم این مطلب را به آموزش این اصطلاح پرکاربرد اختصاص دهیم.

 1) Used to

زمانی از این اصطلاح استفاده می کنیم که بخواهیم درباره ی کاری که در گذشته بطور مرتب انجام می شده ولی در حال حاضر انجام نمی شود، و یا امری که در گذشته صحیح بوده، اما اکنون صحیح نیست، حرف بزنیم.

پس از used to باید شکل ساده فعل به کار ببریم. بنابراین used to زمان فعل را به گذشته برمی گرداند.

▶️ David used to live in Madrid.
.دیوید سابقاً در مادرید زندگی می کرد

⭕️سؤالی کردن Used to

برای سؤالی کردن used to از فعل کمکی did استفاده می کنیم.

▶️ Did you use to exercise regularly?
قبلنا مرتب ورزش می کردی؟

 2) Be used to و Get used to

be used to به معنی “عادت داشتن” یا “عادت کرده بودن” و get used to به معنی “عادت کردن” به انجام دادن کاری هست. پس از این ادو صطلاح می توانیم اسم و یا اسم فعل (فعل ing دار) به کار ببریم.

▶️ I’m used to living alone.
.من به تنهایی زندگی کردن عادت دارم

⭕️منفی و سؤالی کردن Be used to

چون این دو اصطلاح دارای افعال اصلی هستند، منفی و سؤالی کردن آنها تابع قوانین منفی و سؤالی کردن افعال اصلی و همچین فعل to be است.

▶️ I’m not used to cold weather.
.من به هوای سرد عادت ندارم


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.