5
(1)

هنگامی که داریم با کسی صحبت می کنیم و می خواهیم از خدا تشکر کنیم از استفاده می کنیم:

⭕️ Thank God

Mike: Guess what? You passed math ▶️

مایک: حدس بزن چی شده؟ ریاضی قبول شدی

!Fred: Really???!!! Thank God, I didn’t think I would pass it ▶️

فرد: واقعا؟؟؟!!! خدا را شکر، فکر نمی کردم قبول بشم


⭕️ Thanks, God

اما از thanks,God موقعی استفاده می کنیم که داریم با خدا به صورت مستقیم صحبت می کنیم:

▶️ Today I passed math, thanks, God.

.امروز ریاضی قبول شدم، خدایا شکرت


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.