5
(1)

فرق بین problem و trouble و issue در انگلیسی :
این سه از لحاظ معنایی به هم خیلی نزدیکند و زبان آموزان رو دچار سردرگمی می کنند اما در کاربرد واقعی دارای کاربردی متفاوت هستند و اختلافی زیادی دارند.

Problem : مشکل

⭕️معمولا”چیز یا مشکلی منفی است که راه حل آن solution است، و به مشکلی اشاره داره که باید بررسی و رفع بشود. و یا مشکلی است که باید با آن مواجه شویم

▶️ Sorry, I have a problem with my phone.
.ببخشید گوشی من یه مشکلی داره

▶️ There’s a problem with the Internet connection.
.اتصال اینترنت مشکل داره

▶️ Is there a problem with it?
آیا اون مشکلی داره؟

▶️ What’s your problem?
مشکلت چیه؟

⚠️ نکته 1: problem معمولا ربط به آدمها داره، بنابر این میگیم:

My problem ⭕️
Your problem ⭕️
Their problem ⭕️

Trouble : دردسر

⭕️ Trouble معمولا در مورد چیزها و مشکلات منفی است که راه حل کمتری دارد و معمولا ارتباط به احساساتی دارند که در اثر رخداد یک اتفاق برای ما ناشی میشوند: پس بهترین معنی و نزدیکترین در فارسی میشه: “دردسر”

▶️ get in trouble
.توی دردسر افتادن

▶️ I’ve had similar trouble with this car before.
.من قبلا” همچین دردسرهایی رو با این ماشین داشتم

▶️ I’m so sorry to cause so much trouble for you guys.
.متاسفم بچه ها که اینقدر دردسر برای شما درست کردم

▶️ That boy is trouble.
.اون پسر مایه ی دردسره

 Issue:مسئله

⭕️ به مسایلی که معمولا” در محیط کاری رخ میده اشاره داره:

▶️ You have serious issues.
.تو مشکلات/ مسائل جدی داری

▶️ The issue is the cost.
.مساله/ مشکل قیمت (آن چیز) است

▶️ This issue keeps coming up again and again.
.این مشکل/ مساله همش هی داره پیش میاد

⚠️ نکات

1:دقت داشته باشید که Problem /Issue ، قابل شمارش countable هستند: یعنی میتوانیم بگوییم:

⭕️ A problem
⭕️ Ten problems
⭕️ Six issues
⭕️ An issue

2:چون trouble قابل شمارش نیست، پس نمیتوان برای ترابل از حرفهای تعریف ( articles( a or the استفاده کرد اما میتوان گفت:

Some trouble ⭕️


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.