5
(1)

✅فرق و تفاوت و کاربرد بین much و many در انگلیسی

کلمه Much

⭕️فقط با اسمهای غیرقابل شمارش و با فعل مفرد همراه است و در جملات مثبت، منفی و سوالی بکار برده میشود ولی بهتر است که در جملات مثبت از کلمات (plenty of) و یا (a lot of ) استفاده نمود.
اسمهای غیر قابل شمارش مثل: traffic / machinery / information /money / time

▶️ I don’t have much free time.
.وقت آزاد زیادی ندارم.

▶️ I don’t have much money with me.
.پول زیادی با خودم ندارم

▶️ Got any money? Not much.
.هیچ پولی دارید؟ نه زیاد

▶️ You can’t have one each. We haven’t got many.
.نمیتونی از هر کدام داشته باشید، ما زیاد نداریم

▶️ How much is it? (=what does it cost?)
چقدر است؟ / چقدر هزینه دارد؟/ چقدر میشه؟

کلمه Many

⭕️ فقط با اسمهای قابل شمارش و با فعل جمع همراه است و در جملات مثبت، منفی و سوالی بکار برده می شود ولی بهتر است در جملات مثبت از کلمات (a lot of) استفاده کرد. اسمهای قابل شمارش مثل: car/ apple / machine /fact / chair

▶️ How many children do you have?
چند تا بچه دارید؟

▶️ How much water do you need?
چقدر آب لازم دارید؟

▶️ There are too many mistakes in this essay.
.غلط های زیادی در این مقاله وجود دارند

▶️ Even if one person is hurt that is one too many.
.حتی اگر یک نفر صدمه ببیند همان هم خیلی زیاد است

▶️ We don’t have very many copies left.
.برای ما کپی های زیادی باقی نمانده است

▶️ It was one of my many mistakes.
.اون یکی از اشتباهات همیشگی من بود

▶️ Many people feel that the law should be changed.
.خیلی از مردم احساس میکنند که قانون باید عوض بشود


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.