5
(1)

در خیلی از موارد این دو کلمه قابل تعویض به جای همدیگه هستند! و همین موضوع باعث سردرگم شدن زبان آموزان میشه

کلمه Just

در اکثر موارد Just به معنی به تازگی/چند لحظه پیش استفاده میشود و در این حالت نباید با Only جایگزین شود در محاوره، Just بیشتر استفاده میشه. مثال:

▶️ He has just arrived.
.او همین الان/ به تازگی رسید

▶️ I’ve just spoken to Ali about the proposals.
.من همین الان/ چند لحظه پیش داشتم با علی در مورد پروپوزالها صحبت میکردم

کلمه Only

خیلی کلمه پرکار و پر مشغله ای است و به عنوان صفت / قید یا حرف ربط ممکنه استفاده بشه. مثال برای Only در حالت قید:

▶️ Mozart was only five when he started composing.
.موتزارت تنها/فقط پنج سالش بود وقتی که شروع کرد به ساخت موزیک

▶️ I only expect you to listen to what I have to say.
.من تنها انتظار داریم به چیزهایی که من باید بگم گوش بدی

▶️ It’s only an idea.
.اون تنها یک ایده است

⚠️ نکتـــه 1: وقتی که Only در نقش قید استفاده بشود، فقط قابل تعویض یا Just است.از مثالهای بالا داریم:

▶️ Mozart was only five when he started composing.
.موتزارت تنها/فقط پنج سالش بود وقتی که شروع کرد به ساخت موزیک

⚠️ نکتـــه 2: وقتی که Only به عنوان صفت به کار برود، به این معنی است که تنها یک گونه از چیزی وجود دارد مثال برای Only در حالت صفت:

▶️This is the only photograph I have of my great grandfather.
.این تنها عکسی است که از پدربزرگم دارم

▶️Only you can understand me.
.تنها تو میتوانی من را بفهمی/ درک کنی

▶️I think it is an advantage to be an only child.
.فکر کنم این یک مزیت است که تنها یک بچه باشی

⚠️ نکتـــه 3: در حالت صفت، بهتر است که Only را با Just عوض نکنیم. وقتی که Only به عنوان حرف ربط به کار برود، به معنی اما استفاده میشود مثال برای Only در حالت حرف ربط:

▶️ We both live in the same city only I live closer to the sea.
.ما هر دو در یک شهر زندگی میکنیم اما خانه من به دریا نزدیکتر است

▶️ We both want to learn English only I have to try more than you.
.ما هر دو میخواهیم انگلیسی یاد بگیریم اما من باید بیشتر تلاش کنم

▶️ He’s got a great sense of humor only he drinks too much.
.او خیلی شوخ طبع است اما فقط وقتی که زیاد مشروب بنوشد

⚠️ نکتـــه 4: در جملات زیر Just و Only با هم قابل تعویض اند:

▶️ It is only/just a few minutes away from the station.
.فقط/تنها چند دقیقه تا ایستگاه راه/فاصله است

▶️ It was only/just a silly comment. I didn’t mean to offend him.
.اون فقط/تنها یک نظر احمقانه بود، نمیخواستم بهش توهین کنم

⚠️ نکتـــه 5: بعضی وقتها Just به معنی دقیقا” هم به کار میره مثال:

▶️ This is just (exactly) what I wanted to do.
.این دقیقا” چیزی/کاری است که من میخواستم انجام بدهم

▶️ This is just (exactly) the reason I am so proud of you
.این دقیقا” دلیلی است که من به تو اینقدر افتخار میکنم


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.