5
(1)

💢 این دو واژه هر دو به “ترجمه کردن” معنی می شوند. اما تفاوتهایی باهم دارند.

📙واژه interpret ترجمه شفاهی و حضوری است.

📘اما translate میتواند هم ترجمه شفاهی باشد هم ترجمه کتبی.

▶️ She didn’t speak English, so her husband came with her to interpret her words for us.
.نوع ترجمه در اینجا شفاهی ست

▶️ Sara doesn’t speak German, so I’ll have to translate.
.در اینجا ترجمه بصورت شفاهی ست

▶️We translated the text from Italian into English.
.حروف اضافه بیانگر این است که ترجمه بصورت کتبی صورت گرفته است

⚠️نکته توجه کنند که اگر translate به معنی ترجمه شفاهی باشد بدون حرف اضافه به کار میرود. اما اگر به معنی ترجمه کتبی باشد با حروف اضافه from و into بکار میرود.


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.