5
(1)

❓❗️ تفاوت Emigrate، Immigrate و Migrate :

🎯 هر دو کلمه Emigrate وImmigrate میتواند معادل کلمه مهاجرت به انگلیسی باشند، اما با توجه به اینکه تأکید ما روی مبدأ یا مقصد است متفاوت هستند.
🎯 کلمه Migrate نیز تنها اشاره به جابجایی موقت بدلیل کار، تغییر آب و هوا و …. دارد. این کلمه در مورد حیوانات (کوچ حیوانات در فصول مختلف) ، انسان ها و حتی سلول های بدن نیز استفاده می شود.

 کلمه Emigrate

به معنی مهاجرت به خارج از کشور است. یعنی رفتن و خروج از کشور فعلی برای سکونت در کشوری دیگر

✏️ Definition: To leave your native country to live in another country.

🌀 مثال :

▶️  People are always saying there’s no quality of life in Russia, and almost everyone wants to emigrate!
(مردم همیشه میگویند که کیفیت زندگی در روسیه پایین است و تقریبا همه میخواهند به خارج از کشور مهاجرت کنند! (خروج از روسیه

کلمه Immigrate

به معنی مهاجرت کردن به کشور جدید و ورود به کشوری دیگر برای سکونت در آن است.

✏️Definition: to come to live in a country from another country.

🌀مثال:

▶️ He immigrated with his parents to Iran in 1980, and grew up in Tehran.
▶️ .در سال ۱۹۸۰ با خانواده اش به ایران مهاجرت کرد و در تهران بزرگ شد

کلمه Migrate

به معنی جابجایی موقت بدلیل کار(داخل کشور یا خارج کشور)، یا بدلیل فصل و آب و هوا (کوچ)؛ بوده و معمولا در مورد کوچ حیوانات استفاده میشود.
👈همچنین در علوم کامپیوتر در موارد شروع به استفاده از یک سیستم یا سیستم عامل جدید، یا ارتقاء نرم افزار یا سخت افزار سیستم به نسخه ای جدید به کار می رود.
👈در علوم زیستی نیز در رابطه با حرکت سلول ها از قسمتی از بدن به قسمت دیگر به کار می رود.

✏️Definition: move periodically or seasonally – move from one region or habitat to another, especially regularly according to the seasons.

🌀مثال :

▶️ The birds migrate to tropical forests for the winter.
.پرندگان در زمستان به جنگل های استوایی کوچ میکنند

▶️ Migrating to Windows 8.1 shouldn’t cause you any problems.
.تغییر (ارتقاء) سیستم عامل به ویندوز ۸.۱ مشکلی برای شما پیش نمی آورد

▶️ Cells which can form pigment migrate beneath the skin
.سلول هایی که میتوانند رنگدانه تشکیل دهند، در زیر پوست مهاجرت میکنند

 ترفندی برای به خاطر سپردن تفاوت Emigrate، Immigrate و Migrate :

⭕️ برای کلمه emigrate یا اسم آن یعنی emigration ، واژه ی exit یا خارج شدن را بخاطر بیاورید، چرا که مورد استفاده emigration زمانی است که صحبت از مهاجرت فرد و خروج وی از کشوری است.

⭕️ برای کلمه immigrate یا اسم آن یعنی immigration، واژه ی in یا come in را بمعنی داخل یا وارد شدن بخاطر بیاورید، چرا که زمانی از immigration استفاده میکنیم که تأکید روی مهاجرت فرد و ورود وی به کشوری جدید است.

⭕️ برای migrate یا migration نیز واژه ی move را به یاد بیاورید، چرا که migration در کل به جابجایی و کوچ اشاره دارد و مبدأ و مقصد اهمیت زیادی ندارد.


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.