5
(1)

برای مشخص شدن و فهمیدن تفاوت کلمات although و though و even though و in spite of و despite به مثالهای زیر توجه کنید:

▶️ Although we don’t agree, I think she’s a brilliant speaker.
▶️ Even though we don’t agree, I think she’s a brilliant speaker.
▶️ In spite of the law, people continue to use mobile phones while driving.
▶️ Despite the law, people continue to use mobile phones while driving.

although و though و even though و in spite of و despite تماما دارای معنی یکسانی هستند برای بیان مغایرت و تضاد کلی به کار می روند  ولی در ساختار متفاوتی به کار می روند  میتوانند در ابتدای و وسط و انتهای جملات به کار بروند مانند :

▶️ Despite the rain, we enjoyed the festival.
▶️ We enjoyed the festival, despite the rain.

کاربرد in spite of / despite

⭕️بعد از despite / in spite of از اسامی (ضمایر – جراند )  استفاده میکنیم

▶️In spite of the rain, they held the football match.
.با وجود بارش باران ، آنها بازي را برگزار كردند

▶️I didn’t get the job, despite being completely qualified.
.با وجود اينكه كاملا واجد شرايط بودم ، آن شغل را به دست نیاوردم

▶️She felt sick, in spite of this she went to work.
.حال او خوب نبود ، بااين وجود سر كارش رفت

▶️ They never made much money, in spite of their success.
▶️ In spite of the pain in his leg, he completed the marathon.
▶️ Despite having a headache, I had a great birthday.
▶️ The train was cancelled. In spite of that, we arrived on time.

⭕️بعد از اصطلاح The fact that همواره از in spite of / despite استفاده میکنیم.

▶️ In spite of the fact that he worked very hard, he didn’t pass the exam.
▶️ Despite the fact that he worked very hard, he didn’t pass the exam.

کاربرد although / even though

 


بعد از although / even though از فاعل استفاده میکنیم به فرمول توجه کنید :


🔰 Although + subject + verb


⚠️نکته : کلمه ی even though کمی قویتر بوده و از تاکید بیشتری برخوردارست.


▶️  Although it rained a lot, we enjoyed our holiday.
.تعطیلی به ما خوش گذشت گرچه بارون شدیدی بارید

▶️  Although the car was destroyed, no one was hurt in the crash.
.اگرچه ماشین صدمه دید، هیچ‌کس در تصادف آسیب ندید

▶️  I enjoyed the course, although I would have liked more grammar practice.
▶️  Although we saw each other every day, we didn’t really know each other.
▶️  Even though she spoke very quietly, he understood every word.
▶️  She didn’t get the job, even though she had all the necessary qualifications.

▶️ even though I was really tired , I couldn’t sleep last night.
.شب گذشته خوابم نبرد با وجود اینکه خیلی خسته بودم

▶️ I like her, even though she can be annoying at times.
.او را دوست دارم، اگرچه گاهی اوقات روی اعصاب است

▶️ Even though he left school at 16, he still managed to become prime minister.
.او با اینکه/اگرچه در 16 سالگی مدرسه را ترک کرد، توانست نخست وزیر شود

▶️ Even though he’s a millionaire, he lives in a very small flat.
▶️ Although we don’t agree, I think she’s a brilliant speaker.
▶️ Even though we don’t agree, I think she’s a brilliant speaker.
▶️ He lives in a very small flat even though he’s a millionaire.

کاربرد though

▶️Though it was raining, we went swimming.
.هر چند هوا بارانی بود ، ما به شنا رفتیم

▶️She doesn’t know to use the internet, though she is educated.
.او نمي داند كه چه طور مي توان از اينترنت استفاده كرد، اگر چه او تحصيل كرده است

▶️Even though we had planned everything carefully, we couldn’t succeed.
.اگرچه ما همه چيز را با دقت طراحي كرده بوديم ، نتوانستيم موفق شويم

⚠️ نکات بیشتر:

1- كلمه though به عنوان يك قيد مي تواند در انتهاي جمله نيز بكار رود :

▶️The room was very small. It was so comfortable, though.
.اتاق خيلي كوچك بود ، اگرچه خيلي راحت بود .

2- كلمات in spite of , despite نيز براي بيان تضاد بكار مي روند اما بعد از آنها نمي توان يك جمله بكار برد بلكه پس از اين كلمات فقط يك اسم ، ضمير ، گروه اسمي و يا اسم مصدر ( ing + فعل ) استفاده مي شود .

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.