5
(1)

قیدها (adverbs) گستره ی وسیعی از کلمات هستند که ممکن است چگونگی، کجا و زمان انجام یک اتفاق را توصیف کنند، قیود همچنین ممکن است بیانگر نظر گوینده درباره ی یک اتفاق، شدت انجام یک صفت یا یک قید دیگر و یا چندین اتفاق دیگر باشند.
تعریف ساده از قیدها: از جمله مهمترین اجزای کلام در زبان انگلیسی هستند که چگونگی انجام فعل را توصیف میکنند و پاسخ به سوالات زیر را به ما میدهند:

how? where? when? how often? how much?  چگونه ؟ کجا؟ کِی؟ اغلب چندبار؟ چقدر؟

در مثالهای زیر قیدها نحوه ی انجام شدن فعل را بیان میکنند توجه کنید:

John speaks loudly. (How does John speak?)
جان بلند صحبت میکند. (جان چجوری صحبت میکند؟)

Afterwards she smoked a cigarette. (When did she smoke?)
بعدش اون یه سیگار کشید.(اون کی سیگار کشید؟)

Mary lives locally. (Where does Mary live?)
ماری در محله زندگی میکنه. (ماری کجا زندگی میکنه؟)

 در اینجا قید هستند چون جواب سوالاتی همچون چگونه؟ کِی؟ کجا؟ را به ما میدهند  loudly -afterwards- locally  همونطور که مشخصه کلمات

اما قیدها همچنین می توانند صفت ها را توصیف کنند (تارا واقعاً زیباست=Tara is really beautiful ) ، یا حتی قیدهای دیگر (این خیلی خوب کار می کند= It works very well). به این مثالها نگاه کنید:

Modify an adjective:

– He is really handsome. (How handsome is he?)
– That was extremely kind of you.

در این مثالها قیود ، صفات را توصیف میکنند در مثال اول
او واقعا زیباست. (چجوری زیباست؟ )
خیلیییی لطف کردی.


Modify another adverb:

– She drives incredibly slowly. (How slowly does she drive?)
– He drives extremely fast.

در این مثالها قیود ، صفات را توصیف میکنند در مثال اول
او به طرز وحشتناکی آروم رانندگی میکنه (چجوری اروم رانندگی میکنه؟)
وحشتناک سریع رانندگی میکنه


نکته : توجه داشته باشید که قیدها همچنین میتوانند کل جمله و یا عبارت حرف اضافه ای را هم توصیف کنند:

Modify a whole sentence: Obviously, I can’t know everything.
Modify a prepositional phrase: It’s immediately inside the door.

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.