5
(1)

 ضمایر پرسشی (interrogative pronouns)زمانی استفاده میشه که نیاز داریم سوال بپرسیم ضمیر پرسشی دقیقا پرسشی را پاسخ میدهد که ما نمیدانیم (آن چیزی که در موردش سوال میکنیم )
4 نوع اصلی ضمیر پرسشی در انگلیسی وجود داره who, whom, what, which

What –برای پرسیدن سوال در مورد افراد و اشیا به کار می رود مثال:

?What do you want for dinner
?I wonder what we’re doing tomorrow
?What is your friend’s name
?What time are we supposed to be there

Which – برای پرسیدن سوال در مورد افراد و اشیا به کار می رود (فرقش با what اینه که در Which گزینه ها در اختیارمونه و یامحدوده مثلا باید از 5 تا انتخاب کنیم یا از 100تا) مثال:

?Which color do you prefer
?Which of these ladies is your mother
.She asked which train to take
?Which seat would you like

Who – برای پرسیدن سوالات در مورد افراد به کار میرود:

?Who is that
?Who was driving the car
.I’m wondering who will be at the party
?Who is going to take out the trash

Whom –این ضمیر پرسشی اینروزها خیلی کم استفاده میشه ولی وقتی ظاهر میشه در مورد افراد سوال میپرسه مثال :

?Whom did you speak to
?Whom do you prefer to vote for
.You should ask whom to call
?Whom do you live with

Whose – همیشه مربوط به مالکیت هست و در مورد افراد و اشیا سوال میپرسه مثال :

?Whose sweater is this
?Whose parents are those
.I wonder whose dog knocked our garbage can over
?Whose phone is that

مثالهای زیر برای کامل شدن بحث ضمایر پرسشی ارائه شده ست به دقت چک کنید :

?What is that

?Which is yours

?Who done it

?Whom shall we ask

?Whose is this

?Whatever did you say

?Whomsoever did you find

?Whosever is this

?Which is the safest

?What are they buying

?Whose shall we take


نکته : گاهی اوقات ضمایر پرسشی پسوند Ever به خود میگیرند :

Whatever
Whatsoever
Whichever
Whoever
Whosoever
Whomever
Whomsoever
Whosever

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.