5
(1)

ضمایر مفعولی (object pronouns)


این ضمایر که objective pronouns هم نامیده می شوند و همانطوری که از نامش پیداست به عنوان مفعول فعل یا حرف اضافه عمل میکنند، در زبان انگلیسی ضمایر مفعولی به شرح زیر هستند :

me, you, him, her, it, us, them

 

این ضمایر بعد از فعل (مثل like ) یا حرف اضافه (مثل at ) به کار برده می شوند

برای روشن تر شدن موضوع به مثالهای زیر توجه کنید :

.Robert had a close friend Ned

.Robert trusted him with his life

.But he did not trust the people around him

.He made him the most powerful man in the seven kingdoms

.People loved him so much

.He also loved them and cared about them

.It made him very popular

.The queen could not stand it

.She began to despise him

.She was jealous of him

.But he always respected her and treated her with honor

.The king and Ned could not understand her

.She started plotting against them

.It reminds us that being naïve is not good always

.It also teaches us about human nature

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.