0
(0)

ضمایر متقابل یا دوسویه (Reciprocal Pronouns)

each other / one another  زمانی مورد استفاده قرار میگیرند که دو یا چند نفر همان کار را انجام دهند:


.Peter and Mary helped each other
.Peter helped Mary and Mary helped Peter
پیتر و ماری به هم کمک کردند هم پیتر به ماری کمک کرد و هم ماری به پیتر.

.We sent one another Christmas cards
We sent them a Christmas card and they sent us a Christmas card
به همدیگه کارت پستال کریسمس فرستادیم هم اونا واسه ما فرستادن هم ما برای اونا.

.They didn’t look at each other
X didn’t look at Y and Y didn’t look at X
اونا به هم دیگه نگاه نمیکردند (نه x به y نگاه میکرد نه y به x)

مثالهای بیشتر در این زمینه :

.John and Mary love each other
.Peter and David hate each other
.The ten prisoners were all blaming one another
.Both teams played hard against each other
.We gave each other gifts
?Why don’t you believe each other
.They can’t see each other
.The gangsters were fighting one another
.The boats were bumping against each other in the storm

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.