0
(0)

ضمایر اشاره (demonstrative pronouns)


اشاره به شی یا اشیائی دارد که :

از نظر فاصله یا زمانی به ما نزدیک است : (this, these)
از نظر فاصله یا زمانی به ما دور است : (that, those)

برای شفاف تر شدن موضوع به مثالهای زیر توجه کنید :

.This tastes good
?Have you seen this
.These are bad times
?Do you like these

.That is beautiful
!Look at that
!Those were the days
?Can you see those

.This is heavier than that
.These are bigger than those

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.