0
(0)

صفات ملکی (possessive adjectives)صفاتی هستند که مالکیت را نشان میدهند خیلی ساده و قابل دسترس اند و فکر نمیکنم در تشخیص دادنشان زبان آموزی به مشکل بر بخوره،

his/her/my/our/their/your همین لغات هستن!

Is that their Ferrari?

Don’t touch our Bugatti.

I’m sorry; I didn’t know this was your Lamborghini.

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.