5
(1)

صفات مرکب (compound adjectives)

بصورت خلاصه، به صفتی که متشکل از چند کلمه (بیش از یک کلمه) باشد، صفت مرکب می گویند. مثلا در عبارت two-colored boat، عبارت two-colored یک صفت مرکب است.

نکته: معمولا بین کلمات صفات مرکب، یک خط تیره قرار می دهند، تا هم در موقع خواندن آن، به لحن بیان صفت توجه شود و هم از ایجاد اشتباه در معنی جمله جلوگیری شود.

:به مثال زیر توجه کنید

I saw a man-eating alligator.
I saw a man eating alligator.

جمله اول به معنی “من یک تمساحِ انسان خور دیدم” است و جمله دوم به معنی “من یک مرد دیدم که تمساح می خورد” است.

نکته: یک صفت مرکب می تواند متشکل از چندین لغت باشد. به عنوان مثال:

.My always-annoying-but-cute little sister was crying this morning

مثالهای بیشتر :

This is a four-foot table.
Danielle is a part-time worker.
This is an all-too-common error.
Beware of the green-eyed monster.
He is a cold-blooded man.
I love this brightly-lit room!
Danny’s dog is well-behaved.
You have to be open-minded about things.

به این نکته هم توجه داشته باشید که ترکیب قید و صفت هیچگاه صفت مرکب نمیسازد و هایفن (خط تیره ) هم احتیاجی نیست چون قید به جای توصیف کردن اسم ، صفت را توصیف میکند! مثال

It was a terribly hot day.
It is an amazingly good idea.

نکته ی حائز اهمیت دیگر هم این است که زمانی که صفات مرکب را با حروف بزرگ می نویسیم (مثلا زمانی که تایتل هستند و باید با حروف بزرگ نوشته شوند) نباید از علامت هایفن (-  خط تیره) استفاده کنیم.

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.