0
(0)

صفت چیست؟

صفت ها واژگانی هستند که خصوصیات یا حالات اسم ها را توصیف می کنند صفات بخش مهمی از گفتار هستند که معمولاً شخص یا چیزهایی را توصیف می کنند، صفات به ما می گویند که یک شخص یا یک چیز شبیه چیه!
enormous, doglike, silly, yellow, fun, fast
صفات همچنین میتوانند کمیت اسامی رو هم توصیف کنند:
many, few, millions, eleven
زبان آموزان نیاز هست در مورد صفت بدونند که صفت کلمه ای ست که اسم را توصیف می کند. صفت ها به خواننده می گویند چقدر؟  یا چندتا؟  ( از چیزی که در مورد آن صحبت می کنید) ،چه چیزی را می خواهید به شما منتقل شود؟  یا کدام نوع چیزی را می خواهید؟ به بیان ساده
صفات جواب سوالات زیر را به ما میدهند:

?What kind
چه نوعی؟

Pretty girl
Right answer

?Which one or ones
کدام یکی یا کدوما؟

First person
This house
Those dogs

?How many or how much
چندتا یا چقدر؟

Full house
Ten rupees
No time

مثال  :

.Please use three white flowers in the arrangement

لطفا سه تا گل سفید در چیدمان استفاده کنید.
در این جمله  three ، white کلمه ی flowers را توصیف میکنند، یعنی چه جور گلی باشه؟ سفید چه تعداد گل؟ 3 عدد
پس هر دوی این کلمات white /three صفت هستilند.

انواع صفات در انگلیسی

1- صفات خاص (proper adjectives)
2- صفات هم پایه (coordinate adjectives)
3- صفات اشاره (demonstrative adjectives)
4- صفات توصیفی (descriptive adjectives)
5- صفات توزیعی (distributive adjectives)
6- صفات نامعین (indefinite adjectives)
7- صفات پرسشی (interrogative adjectives)
8- صفات ملکی (possessive adjectives)
9- صفات شمارشی (quantitative adjectives)
10- صفات مرکب (compound adjectives)

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.