0
(0)

صفات خاص (proper adjectives)

کلا صفات خاصیتشون اینه که اسم رو توصیف میکنند (مکان – مردم- اشیا) ، این صفات نیز از این قاعده مستثنی نیستند، صفات خاص هم اسم را توصیف میکنند اما با یک تفاوت: این صفات بر اساس اسامی بنا شده اند و بنابراین نیازه که در نوشتن آنها از حروف بزرگ استفاده کنیم در کل بخواهیم تعریف ساده ای داشته باشیم ازین گونه صفات :
از اسم خاص مشتق می شوند، بدین معنی که ریشه صفت خاص یک اسم خاص می باشد، درست مثل اسم خاص، صفت خاص نیز با حروف بزرگ شروع می شود با چند تا مثال منظور رو بهتر متوجه میشید:

زبان انگلیسی   “The English language”
اقیانوس هند         “The Indian Ocean”
نگرش ویکتوریایی   “The Victorian attitude”

صفات خاص (proper adjectives) خود بر دو نوع اند :

آنهایی که از نام مکانها — کشورها ، قاره ها ، مناطق ، شهرها گرفته شده اند.

Jumbo was a famous African elephant
.I just love to eat Alaskan salmon
.We need an Alpine guide, please
.Let’s go to a Chinese restaurant
?Do you like Mexican food

آنهایی که از نام افراد گرفته می شوند – معمولاً افراد مشهور ، عمدتاً تاریخی ، برخی مدرن.

  (مکتب کنفوسیوس) .He was a famous Confucian scholar
.We discussed the finer points of Marxist theory
?How many Shakespearean plays have been made into films
Part of this building is Elizabethan

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.