5
(1)

صفات توصیفی (descriptive adjectives)


رایجترین نوع صفات در زبان انگلیسی هستند کلماتی که ویژگی های یک اسم یا ضمیر را توصیف می کنند ویژگیهایی نظیر  بو ، طعم ، بافت ، ظاهر و شکل.
این نکته را باید بدانید که صفتهای توصیفی معمولاً چیزهایی را بیان می کنند که از طریق حواس پنجگانه (لامسه ، چشایی ، بینایی، بویایی و شنوایی) قابل مشاهده است.
مثال برای صفات توصیفی:


.Alex is a nice person
.He is a cricketer
.I bought a genuine product
.I am a self-reliant man
.He has a beautiful niece
.She is a clever girl
.Give me that red big grammar book
.I have an old touring car
.He bought an expensive old silver mirror
.He gave me four gorgeous yellow roses
.I want to buy a diamond ring
.She loves golden jars
.I want to throw a surprise party for her
.Give me that big brown pad
.We ate some delicious food
.He plays with an enormous bat
.Robin is a hard-working person
.Shaun is an exciting cricketer
.We caught a running kangaroo
.Don’t eat in that broken plate


نکته : اگر در تشخیص صفات توصیفی به مشکل بر خوردید به سادگی میتوانید از خود این سوال را بپرسید :
which one

?which one? or What does it look like
کدوم یکی؟ شبیه چیه؟

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.