0
(0)

صفات اشاره (demonstrative adjectives)


همانطور که از نامشان پیداست به اسم یا ضمیری که در موردش صحبت میکنیم اشاره دارند این 4 کلمه کمک میکنند که این صفات رو راحت تر پیدا کنیم:  this/ that/ those/ these
به طور معمول – اگرچه نه همیشه – صفت ها قبل از اسمی که در حال توصیف آن هستند قرار میگیرند. با صفت های اشاره ، این شرط حتمی است. آنها درست در کنار اسمی که توصیفش میکنند قرار میگیرند.
به مثالهای زیر توجه کنید :

?Would you like this bicycle

.That car used to be mine

.I don’t want these accolades


نکته : یک صفت اشاره همواره قبل از تمامی صفتهای دیگر در عبارتهای اسمی قرار میگیرد. مثالهای تکمیلی در مورد مبحث صفات اشاره :

.Give me that blue water bottle
.This time I won’t fail you
.I want those gorgeous marbles
.I wanted to propose you that day
.These mangoes are rotting
.I can’t forget that incident
.Those people were mean to her
.I cannot give you money at this moment
.I could not manage it at that moment
.Those rascals are back in the town
.This pen is smoother than that pen
?Will you please grant me that loan we talked about
.That building is stronger than this hut
.But this hut is more beautiful than that building

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.