5
(1)

🎀شناسایی مفعول ها

💢مفعول بدین معنی است که عملی توسط فاعل روی آنها صورت گرفته است که اگر به صورت مستقیم باشد مفعول مستقیم و اگر به صورت غیر مستقیم باشد آن را مفعول غیر مستقیم می گویند.برای مثال:


⭕️John hit the ball to Mary.

.جان توپ را به سمت ماری ضربه زد

❇️در این جمله کلمه ball مفعول مستقیم است. عملی توسط فاعل روی آن انجام شده است و کلمه Mary مفعول غیر مستقیم است.


⭕️The dog ate my sister’s workbook.

.سگ دفتر تکلیف خواهرم را خورد

❇️کلمه workbook به عنوان مفعول مستقیم به کار رفته است به دلیل آنکه عمل مستقیمی توسط سگ بر روی آن انجام شده است. این جمله دارای مفعول غیر مستقیم نمی باشد.


⭕️ Camille sang it for grandma.

.کاملیا آهنگ را برای مادر مادر بزرگ خواند

❇️در این جمله it ضمیر مفعولی است بخاطر اینکه عملی را توسط Camille دریافت کرده است.


⭕️ Pamela gave it ( pen) to her

.پاملا خودکار را به او داد

❇️این جمله هم دارای مفعول مستقیم it و هم مفعول غیر مستقیم her می باشد.


 

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.