5
(1)

سوالات کوتاه  Question tags

✅ به سوالات کوتاهی که در انتهای جملات معمولا در مکالمات استفاده می شود “question tags” گفته میشود.  از این قبیل سوالات برای بیان موافقت یا خواستن اطلاعات استفاده میشود که برای بیان موافقت از falling_intonation “اوای افتان” و برای درخواست اطلاعات از  “rising_intonation”  “اوای خیزان” استفاده می کنیم منظور از این دو اهنگ پایانی جمله است.

✅ در سوالات کوتاه اول فعل_کمکی و بعد فاعل می اید. اگر جمله مثبت بود سوال کوتاه با فعل کمکی منفی می اید و اگر جمله منفی بود سوال کوتاه با فعل کمکی مثبت می اید.

حتما فاعل در سوال کوتاه به صورت ضمیر می اید و not هم معمولا بصورت n’t می اید

📒 not ——-> n’t
📒 Ali will be here soon,won’t he?
📒The weather is warm, isn’t it?


✅ اگر فعل کمکی نداشتیم از do”,” “does” یا “did” استفاده می کنیم.
اگر فعل جمله “s” داشت از “does” اگر فعل جمله گذشته بود از “did” و اگر فعل گذشته نبود و “s” هم نداشت از “do” استفاده می کنیم.

📒 My brother likes football, doesn’t he?
📒 برادرم فوتبال دوست داره (نداره؟)
📒The boys came late, didn’t they?
📒 پسرا دیر اومدند (نیومدند؟)


✅استثناها

📒 Let’s play football,shall we?
📒 Let us play football,will you?
📒 Open the door,will you?
📒 I am a teacher, aren’t I?
📒 Everybody is ready, aren’t they?
📒 Every thing is ready, isn’t it?


سوال کوتاه برای فعل امر will you یا won’t you می باشند.

✅دقت کنید که تنها جایی که are میتونه با ضمیر اول شخص مفرد (I) بیاد تنها تو جملات سوالی منفی مخفف هست. چون ما مخففی برای am not نداریم وقتی بخایم جمله ی

✅Am I not a teacher?

رو مخفف کنیم از ساختار aren’t I استفاده میکنیم :

✅Aren’t I a teacher?

البته یه همچین کاربردی بیشتر تو گفتار عامیانه و غیررسمی دیده میشه و به هیچ عنوان به لحاظ گرامری غلط محسوب نمیشه
یکی دیگه از کاربردهای معروف aren’t I توی tag question هاست:

✅I am a teacher, aren’t I?
من معلمم، نیستم (مگه نه)؟


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.