5
(1)

ساختار موازی Parallel structure

در این ساختار بسیاری از جملات اطلاعاتی را در قالب سری ها یا لیست هایی بیان می کنند. سری ها می توانند دو, سه یا قسمت های بیشتری داشته باشند که همگی از ساختار گرامری یکسانی پیروی می کنند. این موضوع به عنوان ساختار موازی شناخته می شود.
انواع ساختارهای موازی در ادامه همراه با مثال بیان شده است:

1) سری های شامل اسمها, صفتها, قیدها یا عبارات:

اسمها:

Vitamin C is destroyed by heat or exposure to air.
.ویتامین سی توسط گرما یا در معرض هوا قرار گرفتن از بین می رود

صفتها:

His answer to the question was inaccurate and irrational.
.پاسخ او به سوال, غیرصحیح و نامربوط بود

قیدها:

Vitamin supplements can be prepared naturally and synthetically.
.ذخایر ویتامینها می توانند به صورت طبیعی یا مصنوعی آماده شوند

عبارات:

Large amounts of vitamin C can be bought in the form of crystals, or in the form of granules.
.مقادیر زیادی از ویتامین سی می توانند در قالب کریستال یا کپسول خریداری شود

2) اسم فعل (فعل ing دار) یا اسم مصدر:

اسم فعل (فعل ing دار):

Claims for vitamin C such as reducing stress and improving athletic performances have not been scientifically demonstrated.
.ادعاهایی نظیر اینکه ویتامین سی استرس را کاهش می دهد و عملکرد ورزشی را بهبود می بخشد, به صورت علمی نشان داده نشده اند

اسم مصدر:

When people get scurvy their cells tend to disintegrate and to fall apart.
.وقتی مردم مبتلا به کمبود ویتامین سی (آسکوربیک) می شوند, سولهای آنها تمایل به متلاشی و از هم جدا شدن می کنند

3) پیوستگی لازم (correlative conjunction):

both … and neither … nor either … or not only … but also
Both fruits and vegetables are rich sources of vitamin C.
.هر دوی میوه ها و سبزیجات منابع غنی ویتامین سی هستند


 

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.