5
(1)

10 نکته کاربردی در دندانپزشکی

☑️❗️ نکته1: Toothache یعنی دندان درد

Example :
I’ve got toothache
“دندون درد دارم”


☑️❗️نکته 2: حداقل دوبار در سال نیاز هست که دندون‌ها Check-up بشن

Example :
The last time I went in for a check-up was 3 months ago.
“آخرین باری که رفتم دکتر برای چک-اپ 3 ماه پیش بود”


☑️❗️نکته 3: Root canal یعنی عصب کشی یا تخریب بخش پوسیده دندان

Example :
If you don’t brush your teeth, you might need a root canal in the future.
“اگه دندوناتو مسواک نزنی، ممکنه در آینده مجبور بشی عصب کشی بکنی”


☑️❗️نکته 4:

⚜️Toothbrush: مسواک
⚜️To brush: مسواک زدن
⚜️Dental floss: نخ دندان
⚜️To floss: نخ (دندان) کشیدن
⚜️Mouthwash: دهان شویه

Example 1 :
If little pieces of corn get stuck between your teeth, just floss after you’ve finished eating
“اگه تکه کوچک ذرت لای دندونات گیر کنه، کافیه بعد از خوردن، (دندوناتو) نخ بکشی”

Example 2 :
The dentist wants his patients to use dental floss every night before going to bed
“دندان پزشک از بیمارانش می‌خواد که هر شب قبل از خواب از نخ دندان استفاده کنن”


☑️❗️نکته 5: برای بی‌حس کردن هم دو عبارت رایج داریم:

⚜️Go numb: بی‌حس شدن
⚜️Administer an anesthetic: تزریق آمپول بی‌حسی

Example 1 :
I’ll administer an anesthetic and you won’t feel a thing!
“بهت آمپول بی‌حسی تزریق می‌کنم و هیچی احساس نمی‌کنی”

Example 2 :
They gave me an injection to make my mouth go numb.
“اونا بهم امپول زدن تا دهنم سر بشه”


☑️❗️نکته 6: اصطلاحات رایجی که برای کشیدن یا افتادن دندان استفاده میشه:

⚜️Pull out a tooth: کشیدن دندان (محاوره‌ای)
⚜️Extract a tooth: کشیدن دندان (رسمی)
⚜️Take out a tooth: کشیدن دندان
⚜️Come out: افتادن دندان
⚜️Come in: رویش / در اومدن دندان

⚠️❗️از خود Pull هم به جای Pull out به معنی “کشیدن (دندان) استفاده میشه.


Example 1 :
I need to have a tooth pulled.
“باید یکی از دندونامو بکشم”

Example 2 :
I think we may have to pull out your wisdom tooth.
“به نظرم احتمالا باید دندون عقلت رو بکشیم”

Example 3 :
Wisdom teeth are the last teeth that come in.
“دندون‌های عقل آخرین دندون‌هایی هستن که درمیان”

Example 4 :
One of my fillings has come out.
“یکی از دندان هایی که پر کردم، افتاده”


☑️❗️نکته 7: برای اشاره به پر کردن دندان، دو واژه رایج داریم. یکی Fill به عنوان فعل یعنی پر کردن و دیگری Filling که اشاره داره به همون ماده‌ای که برای پر کردن دندان استفاده میشه.

Example 1 :
You need two fillings.
“دو تا از دندونات باید پر بشن (دو تا دندون پر کردنی لازم داری)”

Example 2 :
It costs about 50 dollars to have a filling.
“پر کردن هر دندون، حدودا 50 دلار هزینه داره”

Example 3 :
It costs about 50 dollars to have a tooth filled.
“پر کردن هر دندون، حدودا 50 دلار هزینه داره”

Example 4 :
The dentist told her she’d need to get two new fillings.
“دکتر بهش گفت که دو تا از دندوناش باید پر بشن”


☑️❗️نکته 8: Cavity اشاره داره به کرم خوردگی دندان

Example 1 :
I noticed a small cavity up front here, so you are going to need a filling
“من متوجه یه کرم خوردگی این بالا شدم که باید پر بشه”

Example 2 :
It is for this reason that you should visit your dentist regularly as small cavities are much easier to treat than advanced decay.
بخاطر همینه که باید بصورت منظم بری دندون پزشکی چراکه کرم خوردگی های کوچیک دندون خیلی راحت تر از پوسیدگی و خرابی های زیاد درمان میشه.


☑️❗️نکته 9: پزشک برای بررسی دندان شما، نیاز به عکس دندون شما داره که با اشعه ایکس گرفته میشه. Take an x-ray یعنی عکس گرفتن (با اشعه ایکس)

Example :
We need to take an x-ray and see what we’re dealing with
“باید یه عکس بگیریم تا ببینیم با چی رو به رو هستیم”


☑️❗️نکته 10: و در نهایت این هم بد نیست بدونید که وقتی به دندون‌پزشکی مراجعه می‌کنید، اگه قراره از بیمه سلامت استفاده کنید، بهتر بپرسید که پزشک‌تون چه بیمه‌هایی رو قبول می‌کنه. خیلی از پزشکا در همون مطب ممکنه همچین نوشته‌ای رو بزنن:

: Example
We take United Health Care and Emblem Health
منظور این پزشک این هست که بیمه‌های United Health Care و Emblem Health رو قبول می‌کنن.

پس ترکیب به این صورت هست:

(a doctor/dentist) takes (an insurance plan)

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.