5
(2)

تصمیم گیری

👈 موقعی که تصمیمی دقیقا موقع صحبت گرفته می شود از will استفاده می شود ولی وقتی که یک تصمیم از قبل گرفته شده است (و هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده است) از be going to استفاده می شود.

✳️ Jennifer: There is no cheese.
✳️ Alex: really? So I will go to buy some.
✳️ .جنیفر: پنیری باقی نمونده
✳️ .الکس: واقعا؟ خب من میرم که مقداری پنیر بخرم

✳️ Jennifer: There is no cheese.
✳️ Alex: I know. I am going to buy some after I write this letter.
✳️ .جنیفر: پنیری باقی نمونده
✳️ .الکس: میدونم. بعد از اینکه این نامه رو نوشتم میرم مقداری پنیر می خرم

✳️ Jack: There is a good documentary on TV tonight.
✳️ William: Yes. I know. I am going to watch it.
✳️ .جک: امشب تلوزیون یک مستند خوب داره
✳️ .ویلیام: آره، میدونم. قصد دارم نگاش کنم

✳️ Jack: There is a good documentary on TV tonight.
✳️ William: Wow! I didn’t know. I will definitely watch it.
✳️ .جک: امشب تلوزیون یک مستند خوب داره
✳️ .ویلیام: نمی دونستم. حتما نگاش می کنم

پیش بینی و پیشگویی

👈 فرق will و be going to در خصوص پیش بینی این است که وقتی پیش بینی ما براساس نظرات شخصی است یا برای پیشگویی و پیشبینی در آینده دور نه همین چند لحظه از will استفاده می کنیم ولی وقتی که پیش بینی ما براساس چیزی که الان می بینیم و یا می شنویم از be going to استفاده می کنیم.

✳️ Henry will defeat his rival.
✳️ .هنری رقیبش رو شکست خواهد داد

✳️ Henry is going to defeat his rival. He hasn’t been defeated since two years ago.
✳️ .هنری رقیبش رو شکست خواهد داد. او دو سال است که شکست نخورده است

✳️ I think it will rain in the afternoon.
✳️ .فکر می کنم بعداظهر باران بباره.

✳️ Do you see the dark clouds? It is going to rain.
✳️ .ابرهای تیره رو می بینی؟ میخواد باران بباره.

👈 برای پیشگویی آینده بعد از بعضی از افعال حتما از will استفاده میکنیم.

Believe , expect , hope , think , wonder , I’m sure , I’m afraid, …

✳️ I believe he will pass the exam.
✳️ .من معتقدم که او امتحانش را پاس خواهد شد

✳️ I hope he won’t leave us.
✳️ .من امیدوارم که او ما را ترک نخواهد کرد

✳️ Do you think they will divorce?
✳️ آیا فکر میکنی آنها طلاق خواهند گرفت؟

حقایق

👈 آخرین فرق will و be going to مربوط به صحبت کردن در مورد حقایق است؛ یعنی چیزهایی که قطعا اتفاق می افتند. در این مورد ما فقط از will استفاده می کنیم.

✳️ The sun will rise.
✳️ .خورشید طلوع خواهد کرد

🔹بعد از to be going to که نقش زمان آینده را بازی می کند از دو فعل go و come استفاده نمی گردد بلکه بجای آن از زمان حال استمراری با قید زمان آینده مشخص استفاده می شود. مثلا بجای جمله:

✳️ He is going to come tomorrow.
:بهتر است بگوئیم
✳️ He is coming tomorrow.

🔹نکته: اکثر دانشجویان تصور می کنند که to be going to فقط در زمان آینده بکار می رود در حالیکه این امر اشتباه بوده و ما می توانیم در زمان گذشته نیز برای تمام ضمایر از آن استفاده کنیم.

✳️ I was going to tell you,but he didn’t let me.
✳️ .من قصد داشتم به شما بگویم ولی او اجازه نداد


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 2

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.