اسامی ملکی در زبان انگلیسی

اسامی ملکی (possessive nouns) همونطور که از معناش پیداست از مالکیت گرفته شده، یعنی شما مالک چیزی هستی، برای اسامی هم به همین صورت تعریف میشه اسامی ملکی مفرد (singular possessives):  برای نشان دادن مالکیت در اسامی مفرد کافیه s’   (آپاستروفی s) رو به انتهای کلمه اضافه کنید همانند : Dog’s collar     sister’s backpack  …

اسامی مرکب در انگلیسی

اسامی مرکب (compound nouns) از دو یا بیشتر از دو جز یا کلمه ساخته می شوند که هر کدام از این کلمات معنای قسمتی از اسم مرکب را تشکیل میدهند و در ضمن به سه صورت نوشته می شوند مثال میزنم: به صورت یکجا و در یک لغت:        haircut / toothpaste  با …

اسامی جمع بی قاعده در انگلیسی

اسامی جمع بی قاعده (Irregular plural nouns) به طریق غیر معمول جمع بسته می شوند و تنها راه یادگیری آنها حفظ کردن و یا استفاده از دیکشنری می باشد: one child ⇒ two children one foot ⇒ two feet one tooth ⇒ two teeth one man ⇒ two men برخی از انها حالت مفرد و …

اسامی مفرد و جمع در انگلیسی

اسامی مفرد(Singular Nouns) singular مفرد به معنی یک plural جمع به معنای بیشتر از یک می باشد. برای ساختن اسامی جمع (Plural nouns) معمولا نیازه که S اضافه بشه، اگر چه بسیاری از اسامی بی قاعده هستند که برای تبدیل به جمع es میگیرند،املای اسامی جمع تا حدود زیادی به تلفظ انتهای کلمه داره، به …

اسامی جمع در انگلیسی

اسامی جمع (collective nouns) همونطوری که از اسمش معلومه به کالکشنی از اسامی اشاره میکنه یعنی مجموعی از افراد، اشیا و … ی سری مثالهای واضحی که همیشه شنیدید رو خدمتتون میگم : family team choir jury committee herd pod ی رمز ساده برای تشخیصشون وجود داره و اونم اینه که داخل این جمله قرار …

اسم چیست؟

تعریف اسم (noun) اسم کلمه ای است که یک شخص ، مکان ، چیز یا ایده را نامگذاری می کند. اسم ذات (concrete nouns) به افراد ، مکان ها یا چیزهایی را که می توانید لمس کنید ، ببینید ، بشنوید ، بو کنید و یا مزه کنید گفته می شود. مثال : Person شخص …

قواعد جمع بستن اسم در انگلیسی

کاملترین قواعد جمع بستن اسامی در انگلیسی الف. اسامی مفرد=singular مثال One dog ب.اسامی جمع =plural مثال Two dogs اما قواعد جمع بستن چیست انرا در 15 مورد بیان می کنیم: 1.افزودن s به اخر اسم مفرد Books 2.اگر آخر اسم مفرد s.sh.ch.x.z باشد درجمع es می گیرد Churches.dishes.buses.boxes 3.اگر اسم مفرد به یکی از …

اسامی خاص و عام در انگلیسی

اسامی عام (common nouns)   به هر شخص ، مکان ، شی یا ایده گفته می شود . هیچ گاه ابتدای حروف این کلمات با حرف بزرگ (capital) نوشته نمی شود مگر اینکه در ابتدای جمله بیایند. اسامی خاص (proper nouns) اسامی افراد خاص ، مکانها ، اشیا یا ایده ها می باشن، که هر …