0
(0)

اسامی مفرد(Singular Nouns)


singular مفرد
به معنی یک plural جمع به معنای بیشتر از یک می باشد.

برای ساختن اسامی جمع (Plural nouns) معمولا نیازه که S اضافه بشه، اگر چه بسیاری از اسامی بی قاعده هستند که برای تبدیل به جمع es میگیرند،املای اسامی جمع تا حدود زیادی به تلفظ انتهای کلمه داره، به همین منظور جدول زیر رو طراحی کردیم که با طبقه بندی به راحتی بتونید قواعد رو به خاطر بسپارید :

قوانین کلی

cat ⇒ cats
truck ⇒ trucks
bug ⇒ bugs

bus ⇒ buses
brush ⇒ brushes
fox ⇒ foxes
beach ⇒ beaches
quiz ⇒ quizzes

roof ⇒ roofs
safe ⇒ safes
shelf ⇒ shelves
wife ⇒ wives

donkey ⇒ donkeys
highway ⇒ highways


oreo ⇒ oreos
scenario ⇒ scenarios

family ⇒ families
trophy ⇒ trophies


potato ⇒ potatoes
dingo ⇒ dingoes
piano ⇒ pianos
soprano ⇒ sopranos


استثنائات

taco ⇒ tacos
kimono ⇒ kimonos
aria ⇒ arias

Eskimo ⇒ Eskimos
Picasso ⇒ Picassos

photo (photograph) ⇒ photos
kilo (kilogram) ⇒ kilos
memo (memorandum) ⇒ memos

chorus ⇒ choruses
Jones ⇒ Joneses

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.