1
(1)

اسامی مرکب (compound nouns)


از دو یا بیشتر از دو جز یا کلمه ساخته می شوند که هر کدام از این کلمات معنای قسمتی از اسم مرکب را تشکیل میدهند و در ضمن به سه صورت نوشته می شوند مثال میزنم:

به صورت یکجا و در یک لغت:        haircut / toothpaste 
با خط پیوسته به هم چسبیده:     brother-in-law /self-esteem
به صورت دو لغت:      rain forest  / ice cream

ولی بعضی اوقات ی سری کلمات هم هستند با این که میتونیم به دو لغت تقسیمشون کنیم ولی باز هم اسم مرکب نیستند مثال :

A half-eaten pie
کلوچه نیمه خورده

در این مثال half-eaten  کلمه ی pie را توضیف میکند بخاطر همین صفت می باشد نه اسم.
اسامی دو کلمه ای خاص هم میتوانند با عنوان اسم مرکب دسته بندی شوند، فقط توجه داشته باشید که اسامی خاص به اسامی اشیا، افراد و مکانها اطلاق میشه مانند

Angkor Wat
Atlantic Ocean
Eiffel Tower
Nelson Mandela


مثالهای بیشتر جهت تکمیل مبحث اسامی مرکب در زبان انگلیسی:

Noun + noun
Bedroom, water tank, Motorcycle, printer cartridge, policeman, Popcorn

Noun + verb
Rainfall, haircut, breakfast, sunrise

Verb + noun
Breakfast, washing machine, driving license, swimming pool

Adjective + noun
Full moon, blackboard, dry-cleaning, Public speaking, greenhouse, Grandmother, Ice-cream

Noun + Adjective
truckful

Noun + preposition
Love-in, hanger-on, passer-by

Preposition + noun
Underworld, bystander, onlooker, online, overdue, outside, outdoor, past lives

Adverb + Verb
Output, intake

Verb + Adverb
Takeover, checkout, check-up

Noun + prepositional phrase
Mother-in-law


نکته تکمیلی: وقتی قراره اسم مرکب رو جمع ببندیم از قاعده ی زیر پیروی میکنیم و هیچ موقع اشتباهی پیش نمیاد!

one mother-in-law ⇒ two mothers-in-law
(There are two mothers, not two laws)

one director general ⇒ two directors general
(There are two directors, not two generals)

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 1 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.