5
(1)

کاربرد am is are

My name is Liza.
.نام من لیز است

I’m not married.
.ازدواج نکرده ام

I’m 22.
.من ۲۲ ساله ام

I’m interested in art.
.به هنر علاقه دارم

I’m American.
.من امریکایی ام

I’m from Chicago.
.اهل شیکاگو هستم

My favorite sports are tennis and swimming.
.ورزش های دلخواهم تنیس شناست

I’m a student.
.من دانش آموز هستم

My father is a doctor, and my mother is a journalist.
.پدرم پزشک و مادرم روزنامه نگار است

My favorite color is blue.
.رنگ دلخواهم آبی است

am is are در حالت مثبت با مثال

کابرد am is are

am is are در حالت سوالی منفی و مثبت

شکل سوالی منفی مثبت am is areI’m cold. Can you close the window, please?
من سردم است. لطفا می توانی پنجره را ببندی؟

I’m 32 years old. My sister is 29.
.من ۳۲ ساله ام. خواهرم ۲۹ ساله است

My brother is very tall. He’s a policeman.
.برادرم خیلی بلند قد است. او پلیس است.

John is afraid of dogs.
.جان از سگ ها می ترسد

Its ten o’clock, you’re late again.
.ساعت ۱۰ است دوباره دیر کردی

Milan and I are good friends.
.میلان و من دوستان خوبی هستیم

Your keys are on the table.
.کلید های شما روی میز است

نحوه منفی کردن

am-is-are- کاربرد در حالت مخفف و منفیبرای منفی کردن جملات کافی است در جلوی فعل to be (یعنی am is are ) کلمه not بگذاریم:

I’m tired, but I’m not hungry.
.من خسته ام، اما گرسنه نیستم

I’m afraid of dogs.
.من از سگ ها می ترسم

Tom isn’t interested in politics. He’s interested in music.
.تام به سیاست علاقه ندارد. به موسیقی علاقه مند است

Jessica isn’t at home right now. She’s at work.
.جسیکا الان خانه نیست. سر کار است

Those people aren’t Canadian. They’re Australian.
.آن آدمها کانادایی نیستند. استرالیایی اند

It’s sunny today, but it isn’t warm.
.امروز هوا آفتابی است، ولی گرم نیست

Here’s = here is __ That’s = that is __ There’s = there is

Thank you. That’s very kind of you.
.از شما متشکرم. خیلی لطف کردید

Look! There’s Chris.
.نگاه کن! کریس آنجاست

Here’s your key.” “Thank you.”
.بفرمایید، کلید هایتان.» «متشکرم

.Thank you
.متشکرم

Here’s your key.
.بفرمایید، کلیدهایتان


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.