ورزشی sports

69

تصویر صوت عنوان توضیحات

backboard

تخته یا صفحه پشت هر چیزی

badminton racket

راکت بدمینتون

ball

توپ

baseball

بیسبال

basket

سبد

basketball court

زمین بسکتبال

boxing gloves

دستکش بوکس

cricket ball

توپ کریکت

disk barbell

هالتر دیسک

diving board

تخته شیرجه

dumbbell

دمبل

goal

هدف -دروازه

golf courses

زمین گلف

ice skates

اسکیت روی یخ

life saver

آمبولانس

skiing board

برد اسکی

stopwatch

زمان سنج

swimming pool

استخر

table tennis bat

راکت تنیس روی میز

table tennis table

میز پینگ پونگ

tennis racket

راکت تنیس

volleyball court

زمین والیبال