پرندگان birds

54

تصویر صوت عنوان توضیحات

albatross

آلباتروس

bald_eagle

عقاب سر سفید

biped

مرغ

bird

پرنده -مرغ -جوجه

blackbird

طرقه

bluebird

پرنده آبی -بلوبرد

bluejay

آبی جی

Canada_goose

غاز کانادایی

canary

قناری

cardinal

کاردینال, سهره کاکل قرمز امریکایی

carnivore

گوشتخوار

cassowary

کاسوآری

chick

جوجه

crow

کلاغ

dodo

دودو

dove

فاخته

duck

اردک

duckling

جوجه اردک

cuckoo

فاخته - غوغو

eagle

عقاب

egret

ماهیخوار سفید

emperor_penguin

پنگوئن امپراطور

emu

شترمرغ استرالیایی

endangered_species

گونه های در معرض خطر

extinct

منقرض شده

flamingo

پاخلان

goose

غاز

gosling

جوجه غاز

great_horned_owl

جغد بزرگ شاخدار

gull

مرغ نوروزی

harpy_eagle

عقاب هارپی

hawk

شاهین

hen

مرغ

heron

حواصیل, ماهیخوار, ماهی خوار

hummingbird

مرغ مگس خوار

jay

زاغ کبود

kakapo

ضدهک

kiwi

نوعی مرغ زلاند جدید

kookaburra

a very large Australasian kingfisher

macaroni_penguin

پنگوئن ماکارونی

mallard

نوعی مرغابی وحشی

meadowlark

مرغ اقیانوس امریکا شبیه پری شاهرخ

moa

a large, extinct, flightless bird resembling the emu

mockingbird

مرغ مقلد امریکای شمالی

nene

غاز هاوایی

nightingale

بلبل

nuthatch

کمرکولی

oropendola

a gregarious tropical American bird

ostrich

شتر مرغ

owl

جغد

parakeet

طوطی کوچک دراز دم

parrot

طوطی

peacock

طاووس

pelican

مرغ ماهیخوار

penguin

پنگوئن

peregrine_falcon

قوش تیز پر

pheasant

قرقاول

pigeon

کبوتر

prairie_chicken

مرغ دشت

puffin

مرغان دریایی از خانواده بطریق یا پنگوئن

rainbow_lorikeet

طوطی کوچک استرالیایی که از شهد گلها تغذیه میکند رنگین کمان

rhea

رئا

roadrunner

مرغی شبیه فاخته تکزاس

robin

سینه سرخ

rockhopper_penguin

پنگوئن جهنده

rooster

خروس

sea_gull

مرغ دریایی

snow_goose

غاز برفی

snowy_owl

جغد برفی

sparrow

گنجشک

spotted_owl

جغد خالدار

stork

لک لک

swan

قو

tern

پرستوي دریایی

toucan

توکان

turkey

بوقلمون

umbrellabird

a large tropical American cotinga with black plumage

vulture

لاشخور -کرکس

woodpecker

دارکوب