کتابخانه
مقالات
گالری

Rolling In The Deep

0

There’s a fire starting in my heart

 

تو قلبم یه اتیش شروع به شعله ور شدن می کنه

 

Reaching a fever pitch, it’s bringing me out the dark

 

به اوج تب میرسم.داره منو از تاریکی خارج می کنه

 

Finally I can see you crystal clear

 

در نهایت تو رو واضح می بینم

 

Go head and sell me out and I’ll lay your shit bare

 

شروع کن منو بفروش و من دست تو رو میکنم

 

See how I leave with every piece of you

 

ببین چطور ذره ذره ی وجودتو ترک می کنم

 

Don’t underestimate the things that I will do

 

کارایی که می خوام بکنم رو دست کم نگیر

 

There’s a fire starting in my heart

 

یه اتیش تو قلبم می سوزه

 

Reaching a fever pitch

 

منو به اوج تب میرسونه

 

And its bring me out the dark

 

و منو از تاریکی خارج می کنه

 

The scars of your love remind me of us

 

زخم های عشق تو منو به یاد خودمون می ندازه

 

They keep me thinking that we almost had it all

 

منو به فکر وا میدارن که ما تقریبا همه ی عشق رو داشتیم

 

The scars of your love they leave me breathless

 

زخمهای عشقت منو از نفس میندازن

 

I can’t help feeling

 

نمی تونم جلوی احساسمو بگیرم

 

We could have had it all

 

ما باید عاشق می موندیم

 

Rolling in the deep

 

دارم به اعماق می رم

 

You had my heart and soul

 

تو قلب و روح منو داشتی

 

And you played it

 

و تو به بازیش گرفتی

 

To the beat

 

تا به من غلبه کنی

 

Baby I have no story to be told

 

عزیزم زندگی من هیچ داستانی نداره که گفته بشه

 

But I’ve heard one of you

 

اما من یه داستان از تو شنیدم

 

And I’m gonna make your head burn

 

و من کاری می کنم که بسوزی

 

Think of me in the depths of your despair

 

وقتی که در اعماق حسرت و ناامیدی به من فکر می کنی

 

Making a home down there

 

و وقتی داری تو حسرتهات آشیانه میسازی

 

It Reminds you of the home we shared

 

یاد خونه ای میفتی که با هم توش زندگی می کردیم

 

The scars of your love remind me of us

 

زخم های عشق تو منو به یاد خودمون می ندازه

 

They keep me thinking that we almost had it all

 

منو به فکر وا میدارن که ما تقریبا همه ی عشق رو داشتیم

 

The scars of your love they leave me breathless

 

زخمهای عشقت منو از نفس میندازن

 

I can’t help feeling

 

نمی تونم جلوی احساسمو بگیرم

 

We could have had it all

 

ما باید عاشق می موندیم

 

Rolling in the deep

 

دارم به اعماق می رم

 

You had my heart and soul

 

تو قلب و روح منو داشتی

 

And you played it

 

و تو به بازیش گرفتی

 

To the beat

 

تا به من غلبه کنی

 

Throw your soul through every open door

 

روحتو به سمت هر در بازی که می بینی پرتاب کن

 

Count your blessings to find what you look for

 

نعمت هایی که داری رو بشمر تا بفهمی دنبال چی هستی

 

Turned my sorrow into treasured gold

 

غم هامو به یه طلای گرانبها تبدیل کردم

 

You pay me back in kind and reap just what you sow

 

تو داری تقاص پس میدی و هر چیزی که کاشتی رو الان برداشت می کنی

 

We could have had it all

 

ما باید عاشق می موندیم

 

We could have had it all

 

ما باید عاشق می موندیم

 

It all, it all it all,

 

We could have had it all

 

ما باید عاشق می موندیم

 

Rolling in the deep

 

به اعماق می غلتم

 

You had my heart and soul

 

تو قلب و روح منو داشتی

 

And you played it

 

و تو به بازیش گرفتی

 

To the beat

 

تا  منو شکست بدی