ستاره شناسی (نجوم) Astronomy

31


aeronautics

دانش هوانوردیaileron

قسمت متحرک بال هواپیماaircraft

هواپیماairlock

هوابندaltitude

ارتفاع فرازasteroid

شهاب آسمانیastronaut

فضانوردastronomer

ستاره شناسastronomy

ستاره شناسیatmosphere

جوaviation

هواپیماییbiologist

زیست شناسboosters

بوسترcanopy

سایبانcargo

بارcanyon

دره عمیق و باریکchandra x-ray observatory

چاندرا رصدخانه اشعه ایکسcircuit

جریانclimate

اقلیمcloud

ابرcockpit

اطاقک خلبان در هواپیماcomet

ستاره دنباله دارcontinent

قارهdock

باراندازdocking port

پورت اتصالdrag

کشیدنelectricity

برقelectromagnetic spectrum

طیف الکترومغناطیسیellipse

بیضیemergency egress

خروج اضطراریenergy

انرژیengineer

مهندسescape velocity

سرعت فرارexhaust

اگزوز خروجexperiment

تجربه ازمایشexploration

اکتشافextravehicular mobility unit

واحد تحرک فضانوردfacility

امکانfluid

مایعforce

زور نیروgalaxy

کهکشانgauge

اندازهgeology

زمين شناسيglacier

یخچال طبیعیglider

هواپیمای بی موتورglovebox

جعبه دستکشgravity

جاذبه زمینgyroscope

گردش نماhabitat

زیستگاهhangar

پناهنگاهhubble space telescope

تلسکوپ فضایی هابلhypersonic

فراصوتlaboratory

آزمایشگاهlaunch

راه اندازیlife support system

سیستم پشتیبانی زندگیlift

بالا رفتن /بالا بردنlunar eclipse

خسوفmachine

دستگاه -ماشینmagnet

آهن رباmatter

جسم -موضوعmeteorite

شهاب سنگmicrogravity

جاذبهmodel

مدلmodule

واحدimpact crater

دهانه برخوردیnasa

ناسا National Aeronautics and Space Administration.neutral buoyancy

رانش خنثیnozzle

دهانک -پوزهinternational space station

ایستگاه فضایی بین المللیinvention

اختراعorbit

مدارorbiter

مدارگردoutpost

پایگاه مرزیpayload bay

خلیج محمولهplanets

سیاراتprobe

کاوشگرpropulsion

نیروی محرکهradar

رادارrainbow

رنگین کمانrehydrateremote sensing

سنجش از دورresearcher

پژوهشگرrobot

رباتrobotic arm

بازوی روباتیکrocket

موشکrover

مریخ نوردsatellite

ماهواره ایseason

فصلsimulator

شبیه سازsolar arrays

آرایه های خورشیدیsolar eclipse

کسوفsolar flares

شعله های خورشیدیsolar panel

صفحه خورشیدیsolar system

منظومه شمسی شمسیsolar

خورشیدیsound

سالمsoyuz

سایوز a series of manned Soviet orbiting spacecraft, used to investigate the operation of orbiting space stations.space shuttle

شاتل فضاییspace station

ایستگاه فضاییspace

فضاspace suit

لباس فضانوردیspacewalk

راهپیمایی فضاییstage

مرحلهtelescope

دوربین نجومیtest flight

پرواز آزمایشیthermal protection system

سیستم حفاظت حرارتیthrust

فشارuniverse

جهانvortex

گردابwavelength

طول موجweather

هواweight

وزنwind tunnel

تونل بادworkforce

نیروی کار