کتابخانه
مقالات
گالری

لوازم حمام bathroom

1610

تصویر صوت عنوان توضیحات

Bathtub

وان حمام

Bubble

حباب

Comb

شانه

Eyedropper

قطره چکان

faucet

شير آب

Hairbrush

بروس موی سر

Mirror

آینه

shampoo

شامپو

shower

دوش

Sink

سینک-لگن دستشویی

Soap

صابون

Toilet

سرویس بهداشتی

toothpaste

خمیر دندان

towel

حوله

Toothbrush

مسواک