کتابخانه
مقالات
گالری

درس 7 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسی

178782208


فایل های صوتی:

Decorum

Placate

Plastic

Ossify

Tirade

Seraphic

arbitrate

Scintilla

Mar

Venerable

Veracity

Verbose

Vex

Multifarious 

Ethos

Repast

Replete

Jargon

Fatuous

Kindle