درس 30 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسی

21671

فایل های صوتی:

charisma

clever

convince

endure

forfeit

precarious

severe

sporadic

superior

wanton

weak

widespread

wisdom

witticism

woo