درس 26 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسی

31295

فایل های صوتی:

Chaotic

characteristic

controversial

exemplify

gratify

interpret

launch

legitimate

particular

radiant

ridge

span

spontaneous

stream

striking