درس 23 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسی

3751

فایل های صوتی:

Analogous

approximately

compel

formidable

intrusive

periodical

prone

prophetic

Readily

reliance

reluctant

renown

sacrifice

triumph