درس 18 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسی

3991

فایل های صوتی:

absurd

allocation

balanced

conservation

fallacious

feasible

lack

limber

means

narrow

preconception

robust

steady

swift